Προγράμματα Σπουδών
Προγράμματα Σπουδών
Φροντιστήριο Αγγλικών

Power preJunior - I Love English

Πρόγραμμα για θεαματικό ξεκίνημα στην εκμάθηση της γλώσσας. Παιχνίδια, τραγούδια, εικόνες, διαδραστικοί πίνακες, ιντερνετικά παιχνίδια, ατομική χρήση υπολογιστή με καθοδήγηση της δασκάλας καθώς και μαριονέτες κάνουν τους μικρούς μαθητές να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα από την πρώτη στιγμή.

Η τάξη αυτή παρέχεται δωρεάν (*) σε μαθητές Α' και Β΄Δημοτικού.

Power Junior

Πρόγραμμα που βάζει γερές βάσεις για την εκμάθηση της γλώσσας. Οι άριστα καταρτισμένοι παιδαγωγοί και τα υπερσύχρονα μέσα διδασκαλίας εξασφαλίζουν το ιδανικό ξεκίνημα σε μαθητές Β' και Γ' Δημοτικού.

Power Senior

Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές των ανώτερων τάξεων του Δημοτικού που καλύπτει τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια στην επικοινωνία με συστηματική άσκηση σε όλες τις δεξιότητες της γλώσσας: Reading - Writting - Listening - Speaking.

Power Exams

Πρόγραμμα για νεαρούς εφήβους. Στόχος ο εμπλουτισμός της γλώσσας ώστε να προετοιμαστεί για την απόκτηση εγκύρων πτυχίων γλωσσομάθειας.

Power Adults

Πρόγραμμα ευέλικτης παρακολούθησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ενήλικα. Συνδιάζει χρήση υπολογιστή με ατομικές συνεδρίες με τον καθηγητή που παρακολουθεί την πορεία της ατομικής μελέτης.

Υπερεντατικά τμήματα

120 ωρών για ολοκλήρωση μιας τάξης σε 6 εβδομάδες, Ιούνιο και Σεπτέμβριο.